• handshake.jpg

Samenwerken in de wijk

In 1980 vestigde zich in den Bosch-Oost gezondheidscentrum Samen Beter. Het centrum is ontwikkeld in nauw overleg met actieve wijkbewoners, vrijwilligers en het Welzijnsproject Oost. In 1980 is begonnen met een structureel overleg van het maatschappelijk werk van het gezondheidscentrum, en het opbouwwerk en het alfabetiserings- en educatiewerk (onderdeel Welzijnsproject Oost). Onder de naam Hulpoverleg Oost werden hierbinnen signalen over problemen in de wijk uitgewisseld. Door het gezondheidscentrum wordt nog altijd samengewerkt met alle in de wijk actieve initiatieven van zowel professionele als vrijwillige instanties/burgers. Voor een overzicht van al deze initiatieven verwijs ik naar de site van de wijkkrant Oost (www.wijkkrantoost.nl). In 2014 is de oude Hulpsectorbijeenkomsten nieuw leven ingeblazen in de vorm van een zogenaamd sociaal café waarin werkers en vrijwilligers in de wijk elkaar ontmoeten en informeren.

Het gezondheidscentrum is in de afgelopen 35 jaar aantoonbaar verankerd in de wijk: instanties als bijv. welzijnswerk, politie, scholen, woningbouwverenigingen kennen Samen Beter en weten hoe de werkers te bereiken zijn.

Door de wijzigingen in de AWBZ, de Jeugdwet en het bevorderen van de participatiesamenleving (Participatiewet) is de Gemeente een centrale speler in het veld van zorg en welzijn geworden. Daarvoor worden, in aanvulling op de inzet van de huidige werkers in de wijk, wijkteams georganiseerd. Sociale wijkteams (SWT”s) met een basisteams jeugd en gezin (BJG’s) als subteam. Zij richten zich op huishoudens waarin meerdere vormen van ondersteuning nodig zijn. Met deze teams wordt waar nodig samengewerkt door de werkers binnen Samen Beter.

Informatie over de wijk en activiteiten daarbinnen vindt u op de site van de wijkkrant:

Redactie van de wijkkrant: 073 – 6 12 47 68, e-mail: redactie@wijkkrantoost.nl

Site van Wijkkrant Oost (www.wijkkrantoost.nl).

Activiteiten

  • publicatie: 16 april 2018

    Samen Beter Diabetes Challenge 2018

    Dit jaar doen we met een groep patiënten van Samen Beter voor de tweede keer mee aan de Nationale Diabetes Challenge. 

    Klik "lees verder" voor meer info.