Voor spoedgevallen: 073-6123776

Verpleegkundig specialist

Elloisa heeft de opleiding “Master Advanced Nursing Practice” afgerond en werkt als Verpleegkundig Specialist binnen ons centrum. Een Verpleegkundig Specialist is ingeschreven in het BIG-register en heeft een zelfstandige behandelbevoegdheid. Dit betreft zowel geneeskundige als verpleegkundige behandeling. Zij mag zelfstandig een diagnose stellen, een behandelplan opstellen en medicatie voorschrijven volgens de NHG-standaarden. Zij mag ook chronische medicatie herhalen die eerder door de huisarts zijn voorgeschreven. De verpleegkundig specialist werkt nauw samen met de huisartsen.

Onze verpleegkundig specialist

Elloisa Boer