Voor spoedgevallen: 073-6123776

POH GGZ

Psychologische zorg in uw huisartsenpraktijk


Steeds meer huisartsenpraktijken hebben een Praktijkondersteuner Huisarts – Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) in de praktijk, zo ook uw huisarts.

De POH-GGZ en de huisarts werken samen bij het behandelen en begeleiden van kinderen, volwassenen en ouderen met psychische en/of psychosociale klachten zoals; somberheid, depressie, piekeren, angst, burn-out, rouwverwerking, slaapproblemen, relatieproblemen, verslavingsproblemen, ADHD.

U kunt met uw huisarts bespreken of een gesprek met de POH-GGZ voor u zinvol kan zijn. Als dat het geval is, wordt een eerste gesprek met de POH-GGZ gepland. Na het intakegesprek zal de POH-GGZ u en uw huisarts adviseren over een vervolgtraject.


Een gesprek met de POH-GGZ duurt maximaal 25 minuten. De POH-GGZ zal in overleg met u bepalen hoe frequent de gesprekken worden ingepland (bijvoorbeeld wekelijks, tweewekelijks, maandelijks, etc.).

Aan de gesprekken met de POH-GGZ zijn voor u geen kosten verbonden, deze worden vergoed door de basisverzekering.

Indien u plotseling verhinderd bent, is het belangrijk dat u minimaal 24 uur van te voren afbelt bij de huisartsenpraktijk. De tijd die voor u gereserveerd was, kan dan nog beschikbaar worden gemaakt voor iemand anders.

Onze POH GGZ

Fieke Maas

Onze POH GGZ Jeugd

Anita Rademakers