Voor spoedgevallen: 073-6123776

No show

Het komt tegenwoordig helaas steeds vaker voor dat men niet op een afspraak verschijnt of niet tijdig afzegt. Gezien de drukte in de praktijk ervaren wij dit als zeer vervelend, omdat wij dan iemand anders hadden kunnen helpen op dit tijdstip.

Met ingang van 1 januari 2016 hanteren wij een no-show tarief als schadevergoeding voor het niet nakomen van afspraken bij huisarts, assistente, POH-Somatiek en POH GGZ. Dit geldt ook voor afspraken die minder dan een uur van tevoren worden afgezegd.

Tarieven zijn afhankelijk van de gereserveerde tijd en variëren als zodanig van € 10,00 voor een enkel consult tot € 25,00 voor een dubbel consult.

De patiënt dient dit bij een volgend bezoek aan de praktijk te voldoen aan de balie.

Voorkomen is beter dan genezen!

Dus graag 24 uur vooraf aan de gemaakte afspraak afmelden indien u verhinderd bent of deze wil afzeggen.