Wij zijn pas tevreden als u dat bent!

Natuurlijk doen wij er alles aan om optimale zorg en aandacht aan onze cliënten en patiënten te besteden. Gebeurt het toch dat u over bepaalde zaken niet helemaal tevreden bent, ga dan met betreffende zorgverlener in gesprek. Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met de directie door ons online klachtenformulier te gebruiken. Mocht uw klacht de directie betreffen dan kunt u zich via het klachtenformulier richten tot de Raad van Toezicht van Samen Beter.

Klachtenregeling

Als dit gesprek u niet tevreden stelt of als u uw klacht langs officiële weg kenbaar wilt maken, dan kunt u uw klacht bij een onafhankelijke klachtencommissie melden: Stichting klachten en geschillen eerstelijnszorg. Deze stichting behandelt klachten aangaande huisartsen, centrumassistenten en praktijkondersteuners, fysiotherapeuten en logopedisten werkzaam in gezondheidscentra.

https://www.skge.nl/

Klachtenformulier

    Tegen wie is de klacht gericht

    Heeft u een vraag of is er een onduidelijkheid? Dan kunt u gerust contact met ons opnemen

    Neem contact op