Voor spoedgevallen: 073-6123776

Met pensioen

Samen Beter april 23, 2021

Afgelopen januari ben ik 65 jaar geworden en heb ik besloten om op 12 mei as met pensioen te gaan.

Ik ben dan in totaal 30 jaar werkzaam geweest als huisarts waarvan 28 jaar bij Gezondheidscentrum Samen Beter.

10 mei 1993 was mijn eerste werkdag bij Samen Beter. Het waren andere tijden. We werkten toen nog met papieren dossiers maar hadden wel plannen om te automatiseren. De diensten deden we allemaal zelf voor onze eigen huisartsengroep (4 huisartspraktijken).

Je was dan, als je avond-, nacht- of weekenddienst had, helemaal in je eentje aan het werk en verantwoordelijk voor telefonisch consulten, spreekuur en visites. In die tijd bestond de mobiele telefonie nog niet.

Als je een visite moest rijden schakelde je je diensttelefoon door naar de ambulance-dienst en was je via de semafoon (wie kent dat apparaat vandaag de dag nog?) te bereiken. Na een dienst ging je de volgende dag gewoon weer aan de slag. Onvoorstelbaar dat ik dat jarenlang gedaan heb. Tegenwoordig is het met de huidige dokterspost veel beter geregeld.

Ik blik met een goed gevoel terug op mijn periode bij Samen Beter. De keuze voor het centrum heb ik destijds bewust genomen vanwege de filosofie

(“gezondheid is meer dan niet ziek zijn”) en omdat ik een grote affiniteit heb met de patiëntenpopulatie. Dit heeft te maken met mijn eigen (Molukse) afkomst en de omgeving waarin ik ben opgegroeid. In mijn studententijd maar ook daarna ben ik in de Amsterdamse Bos en Lommerbuurt en binnenstad betrokken geweest bij sociale en medische hulpverlening. Huisarts zijn en daardoor dichtbij de mensen uit alle lagen van de bevolking mogen staan past helemaal bij mij.

Met gemengde gevoelens neem ik afscheid hoewel ik graag wil invallen in de praktijk als mij dat wordt gevraagd. Ik heb het als een voorrecht ervaren een rol te mogen spelen in het leven van mijn patiënten, vaak ook op moeilijke, verdrietige maar ook blije momenten.

Deze verbondenheid blijf ik meedragen maar zal ik ook erg missen.

Minggus Nanlohy