• handshake.jpg

Niet tevreden?

Wij zijn pas tevreden als u dat bent!

Natuurlijk doen wij er alles aan om optimale zorg en aandacht aan onze cliënten en patiënten te besteden. Gebeurt het toch dat u over bepaalde zaken niet helemaal tevreden bent, ga dan met betreffende zorgverlener in gesprek. Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met de directie door ons online klachtenformulier te gebruiken. Mocht uw klacht de directie betreffen dan kunt u zich via het klachtenformulier richten tot de Raad van Toezicht van Samen Beter. 

Klachtenformulier Samen Beter

Klachtenregeling

Als dit gesprek u niet tevreden stelt of als u uw klacht langs officiële weg kenbaar wilt maken, dan kunt u uw klacht bij een onafhankelijke klachtencommissie melden: Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid Nederland. Deze stichting behandelt klachten aangaande huisartsen, centrumassistenten en praktijkondersteuners, fysiotherapeuten en logopedisten werkzaam in gezondheidscentra.
www.klachtenhuisarts.nl